USM-menetelmä tarjoaa standardoidun johtamisjärjestelmän mille tahansa palveluorganisaatiolle. Sen avulla organisaatiossa voidaan johtaa henkilöstöä, prosesseja, teknologiaa ja niistä johdettavia rutiineja ja samalla hallita palveluita koko organisaatiossa. USM-menetelmä perustaa tämän palvelujohtamisjärjestelmän palveluorganisaation palvelujohtamisarkkitehtuuriin, joka ei ole tarkoitettu käytettävän infrastruktuurin jäsentämiseen vaan palvelujen hallintaan, ja soveltaa sitä sitten kuhunkin organisaation osaan.

USM ei ainoastaan tarjoa rakennuspalikoita jokaisen palveluorganisaation johtamisjärjestelmälle, vaan myös vakiorutiinin palvelujen integroitua parantamista varten näiden rakennuspalikoiden avulla (Kuva 7).


Kuva 7. USM:n asiakas-palveluntarjoajan vuorovaikutusmalli ja palveluntarjoajan organisaation yksityiskohdat