USM biedt het ontwerp voor de schakel waarmee de organisatie haar dienstverleningsketens creëert. De integrale dienst van de organisatie bestaat immers altijd uit de samenstelling van tal van deeldiensten die door elk van de organisatieonderdelen worden geleverd. Elke organisatie is dus te beschouwen als een keten van onderling samenwerkende componenten, die samen één geïntegreerde service opleveren. Figuur 8 illustreert het verschil tussen de traditionele eilandbenadering waarin elk team z’n eigen werkwijzen kiest, en een gestandaardiseerde benadering waarin elk team zich aan een afgesproken werkwijze voor de dienstverlening houdt.

Figuur 8. Elke organisatie is een keten van bijdragende componenten

Met dat concept van de USM-schakel zijn vervolgens eindeloze dienstverleningsketens en netwerken te bouwen, zowel binnen organisaties als tussen organisaties (denk aan landelijke netwerken van actoren die gezamenlijk één integrale dienst beheren), in een enterprise service management (ESM) strategie, zie Figuur 9.


Figuur 9. Het USM-managementsysteem levert de schakel voor eindeloze ketens en netwerken