USM toimittaa mallin niille linkeille, joiden avulla organisaatio luo palveluntoimitusketjunsa. Organisaation kokonaisvaltainen palvelu muodostuu nimittäin aina kunkin organisaation osan tarjoamien lukuisten osapalvelujen koostumuksesta. Näin ollen kutakin organisaatiota voidaan ajatella vuorovaikutuksessa olevien komponenttien ketjuna, jotka yhdessä luovat yhden integroidun palvelun. Kuva 8 havainnollistaa eroa perinteisen saarekkeellisen lähestymistavan, jossa kukin tiimi valitsee omat rutiininsa, ja standardoidun lähestymistavan välillä, jossa kukin tiimi noudattaa sovittua rakennetta palveluidensa tuottamisessa.


Kuva 8. Jokainen organisaatio on osatekijöiden ketju

Tämän USM-linkkiä koskevan käsitteen avulla on mahdollista rakentaa loputtomia palveluntoimitusketjuja ja toimitusverkostoja sekä organisaatioiden sisällä että organisaatioiden välillä (ajatelkaa sellaisten toimijoiden kansallisia verkostoja, jotka hallitsevat yhdessä yhtä integroitua palvelua), katso Kuva 9.


Kuva 9. USM:n asiakas-tuottaja-vuorovaikutusmalli muodostaa linkin loputtomille toimitusketjuille ja toimitusverkostoille.