USM:n soveltamiseen on kolme erilaista skenaariota:

  1. Skenaario 1: ”Tee-se-itse”. Lue USM-kirja ja sovella oppimaasi. Tämä skenaario maksaa korkeintaan muutamia kymppejä, mutta se vaatii usein lisäponnistuksia, jotta ymmärrys USM:stä saataisiin lähennettyä yhteiseksi visioksi.
  2. Skenaario 2: "Lue ja kouluttaudu". Kun USM-kirja on luettu, koulutus maksaa yleensä muutaman sata euroa työntekijää kohti. Koulutuksessa osallistujat harjoittelevat teoriaa ja oppivat keskustelujen avulla ymmärtämään omia ongelmiaan käyttämällä USM-menetelmää viitearkkitehtuurina. Jos sinulla on riittävästi sisäisiä asiantuntijoita, voit rajata koulutuksen pioneeriryhmään, joka välittää tietoa sisäisesti eteenpäin.
  3. Skenaario 3: "tuettu käyttöönotto". Kun organisaatio on hankkinut USM-tietämyksen, se voi aloittaa USM-käyttöönoton. Organisaatiot, joilla ei ole sisäistä muutosjohtajaa, voivat palkata sertifioidun asiantuntijan, joka toimii sisäisen henkilöstön valmentajana. Tässä skenaariossa on luonnollisesti enemmän kustannuksia.

Käyttäjäorganisaatiot, jotka liittyvät USM-käyttäjäyhteisöön, voivat käyttää sertifioituja, avoimia USM-resursseja (prosessien ja työnkulkujen määrittelyjä sekä kymmeniä malleja ja ohjeita) maksutta, joten materiaalista ei aiheudu kustannuksia.

SURVUZ-säätiö kannustaa myös toimittajia kehittämään olemassa olevien välineiden (työkalujen) sertifioituja, valmiita muunnelmia, jotka eivät tietenkään ole ilmaisia, mutta jotka säästävät paljon energiaa, aikaa ja kustannuksia verrattuna perinteisiin räätälöityihin projekteihin.