De USM-methode is een universele, methodische werkwijze voor het managen van dienstverlenende organisaties. De methode beschrijft een gestandaardiseerd enterprise servicemanagementsysteem voor het inrichten van de organisatie, de werkwijzen en de middelen van een dienstverlener.
USM biedt een eenvoudig leerbare werkwijze, gebaseerd op bedrijfskundige principes en op een expliciete enterprise servicemanagementarchitectuur.

Servicemanagementarchitectuur: een set van regels en richtlijnen voor het organiseren en besturen van een serviceorganisatie, die ertoe leiden dat die organisatie in de toekomst consistente beslissingen kan nemen.

De methode is geschikt voor serviceorganisaties die in control willen komen van hun werkwijze, besturing en prestatie, waardoor orde en rust ontstaat, en ruimte voor de benutting van de creatieve potentie van medewerkers.

Met USM zijn geselecteerde practices uit frameworks naar behoefte te realiseren, in een stapsgewijze aanpak. USM levert het standaard managementsysteem waarmee aan de eisen uit ISO-standaarden kan worden voldaan. USM is in te zetten bij dienstverlenende organisaties in alle denkbare taakgebieden: zorg, overheid, financiën, ICT, onderwijs, telecombedrijven, etc.