Het doel van de practice architectuurmanagement is om inzicht te verschaffen in alle verschillende elementen waar een organisatie uit bestaat en hoe die elementen met elkaar samenhangen, waardoor de organisatie haar huidige en toekomstige doelstellingen effectief kan bereiken.

De practice biedt de principes, standaarden en hulpmiddelen die een organisatie in staat stellen om complexe veranderingen op een gestructureerde en agile manier te managen.

De visie van USM
Architectuur is een bouwblok in USM. Het dient als ontwerpcriterium
bij alle beslissingen over alle zaken waarbij structuren en voorzieningen worden ingericht of aangepast, en komt dus uitgebreid aan bod in CHM. Zie Figuur 34.

Architectuur is daarmee zelf ook een item in de beheerde infrastructuur, en kan dus alleen gemaakt en aangepast worden via het proces CHM. Een risico t.a.v. architectuur kan worden afgehandeld via het proces RIM.

Figuur 34. De ITIL-practice Architectuurmanagement wordt gerealiseerd met USM-processen