Het doel van de practice toeleveranciersmanagement is het op de juiste manier managen van de toeleveranciers van de organisatie en hun prestaties, om naadloze levering van kwaliteitsproducten en -services te ondersteunen.

Deze practice omvat het creëren van nauwere relaties op basis van meer samenwerking met belangrijke toeleveranciers, om nieuwe waarden te ontsluiten en te realiseren en faalrisico’s te beperken. Een sourcingstrategie kan verschillende toeleveranciersrelaties omvatten, waaronder:
• Insourcing, outsourcing (uitbesteding) en multi-sourcing
• single source, of partnerschap (met één toeleverancier of met een service integrator)

Paragraaf 5.3 en Figuur 18 beschrijven de rol van de service-integrator, die verantwoordelijk is voor het coördineren en orkestreren van alle leveranciers die betrokken zijn bij het servicemanagement van de organisatie.

De visie van USM
Toeleveranciersmanagement is in USM een onderdeel van CTM, zie
Figuur 46.

Ook het profiel ‘toeleveranciersmanager’ valt gewoon onder het USM-profiel servicemanager. De servicemanager is in USM integraal verantwoordelijk voor de service en dient om die reden alle aspecten van de servicelevering, inclusief het aansturen van externe oplosgroepen in de vorm van toeleveranciers, onder zijn hoede te hebben.

Door de principiële ontkoppeling van Process en People zijn USM-profielen generieker van aard dan de practice-driven voorbeelden in ITIL 4.

Figuur 46. De ITIL-practice Toeleveranciersmanagement wordt gerealiseerd met USM-processen