Het doel van de practice voortdurend verbeteren is om de practices en services van de organisatie in lijn te brengen met de veranderende bedrijfsvraag, door de voortdurende identificatie en verbetering van services, servicecomponenten, practices of elk ander element dat is betrokken bij het efficiënt en effectief managen van producten en services.

Organisaties die een cultuur van voortdurend verbeteren adopteren, zullen niet alleen focussen op kansen, maar ze zullen ook alle medewerkers bewust moeten maken van de waarde van voortdurend verbeteren, moeten investeren in voortdurend verbeteren, en verbeteractiviteiten op een gestructureerde manier moeten managen.

De organisatie dient de afhandeling van gelogde verbetermogelijkheden te structureren en te coördineren, volgens gangbare benaderingen voor risicomanagement.

Het inventariseren, volgen en managen van verbeterinitiatieven vereist een managementstructuur met alle initiatieven, om hun status en voortgang zichtbaar te maken. Verbetervoorstellen kunnen worden geregistreerd in een verbeteringenregister (continual improvement register, CIR): een database of een gestructureerd document om verbetervoorstellen mee te volgen en te managen, van identificatie tot en met definitieve actie. Net als bij het configuratiemanagementsysteem (CMS, zie par. 12.2.11), kan dit verbeteringenregister worden samengesteld uit verschillende registraties, die op verschillende niveaus van de organisatie worden bijgehouden.

Registratie en management dienen de gebruikelijke technieken van veel andere practices te volgen, inclusief prioriteringstechnieken op basis van impact en urgentie.

De visie van USM
Voortdurend verbeteren is een essentieel onderdeel van USM,
gepositioneerd in het proces RIM. Iedereen kan in USM verbeter-
voorstellen (risico’s) indienen, en in alle werkwijzen wordt actief gestuurd op het melden van risico’s.

Alle geregistreerde risico’s worden gestructureerd afgehandeld via RIM, waarin ook de risicodatabase is ondergebracht.

Verbeterinitiatieven starten vaak in de activiteit [evalueren en afsluiten] van een proces. Vanuit die activiteit dient de betrokken medewerker dan een risico in. Zie Figuur 47.

Figuur 47. De ITIL-practice Voortdurend verbeteren wordt gerealiseerd met USM-processen