Het doel van de practice meting en rapportage is om goede besluitvorming en voortdurend verbeteren te ondersteunen door het niveau van onzekerheid te verlagen.

Dit wordt bereikt door het verzamelen van relevante metrieken over verschillende gemanaged objecten en de gevalideerde beoordeling van deze gegevens in een geschikte context. Gemanagede objecten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, producten en services, practices en activiteiten in de servicewaardeketen, teams en individuen, toeleveranciers en partners, en de organisatie als geheel.

Rapporten en dashboards dienen te worden beperkt tot relevante inhoud, ter ondersteuning van een goede besluitvorming.

De visie van USM
Meten en rapporteren is in USM onderdeel van elk proces, zie
Figuur 38. Het is een standaard onderdeel van proces-control.

Het USM-servicemanagementsysteem vermeldt de terugkoppeling o.b.v. rapportage (zie Figuur 7).

Figuur 38. De ITIL-practice Meting en rapportage wordt gerealiseerd met USM-processen