Het doel van de practice organisatieverandermanagement het soepel en met succes implementeren van veranderingen in een organisatie, en het behalen van blijvende voordelen door de menselijke aspecten van de veranderingen te managen.

Organisatieverandermanagement richt zich op de aanvaarding en ondersteuning van veranderingen in organisatorische aspecten, door elk betrokken individu. Het behandelt weerstand tegen verandering door het verwijderen van obstakels en het stimuleren van acceptatie door middel van training en bewustzijn. Mensen zijn essentieel voor het succes van veranderingen.

De visie van USM
ITIL 4 maakt voor de afhandeling van changes onderscheid tussen
change enablement, organisatieverandermanagement, serviceontwerp, servicevalidatie en testen, uitrolmanagement, IT-assetmanagement en serviceconfiguratiemanagement.

In USM is er voor het afhandelen van changes slechts één integraal en geïntegreerd proces, CHM, waarin al die activiteiten een logische, vaste plek hebben.

In USM is organisatieverandermanagement dus een regulier onderdeel van het proces CHM. De organisatiestructuur is immers een element van de beheerde infrastructuur. Een wijziging daarvan verloopt dus via het proces CHM, zie Figuur 39.

USM beschrijft de vraagstukken rond organisatiestructuur en verandermanagement uitgebreid, en gaat daarbij ook in op instrumenten voor verandermanagement.

Figuur 39. De ITIL-practice Organisatieverandermanagement wordt gerealiseerd met USM-processen