Het doel van de practice portfoliomanagement is ervoor te zorgen dat de organisatie de juiste mix van programma's, projecten, producten en services heeft om de strategie van de organisatie uit te voeren binnen de grenzen van beschikbare financiering en middelen.

Portfoliomanagement zorgt ervoor dat alle producten, services, programma's en projecten op elkaar zijn afgestemd om strategische doelen te ondersteunen en ziet toe op de toewijzing, de inzet en het managen van middelen in de hele organisatie. De practice omvat verschillende portfolio's, waaronder een product-/serviceportfolio, een projectportfolio, en een klantenportfolio.


De visie van USM
Alle portfolio-producten (services en goederen) maken in USM deel
uit van de beheerde infrastructuur, en zijn dus geregistreerd in de BIR. Mutaties daarin lopen daarom via het proces CHM, zie Figuur 41.

Eventuele risico’s lopen via RIM.

Programma’s zijn groepen projecten, die ook weer onderdeel zijn van het USM-procesmodel. Klanten worden beheerd in het proces CTM, en in hun SLA vastgelegd.

Figuur 41. De ITIL-practice Portfoliomanagement wordt gerealiseerd met USM-processen