Het doel van de practice projectmanagement is het succesvol uitvoeren van alle projecten in de organisatie.

Dit wordt bereikt door het toezicht op alle aspecten van een project te plannen, te delegeren, te monitoren en te onderhouden, en de motivatie van de betrokken personen te behouden.

Projectmatig werken kan worden ingezet om belangrijke wijzigingen in een component te managen. Projecten kunnen deel uitmaken van een programma en van een projectportfolio.
De visie van USM
Projecten volgen de processen van het USM-procesmodel. Niet alle handelingen worden afgehandeld als een project. Elke organisatie
hanteert haar eigen set van criteria om te beslissen of ze iets als een project afhandelt (kosten, complexiteit, etc.).

Projectmatig werken dus is een selectief te hanteren techniek voor het uitvoeren van activiteiten, en kan naar behoefte worden toegepast.

Veruit de meeste projecten komen voor in het proces CHM. Het aansturen van die activiteiten is dus onderdeel van het coördineren van changes. Projecten kunnen echter in elk proces voorkomen, mits ze voldoen aan de gestelde criteria voor projectmatige afhandeling, zie Figuur 42.

Figuur 42. De ITIL-practice Projectmanagement wordt gerealiseerd met USM-processen