Er zijn 14 algemene management-practices, overgenomen uit het algemene bedrijfsmanagementdomein om toe te passen in het domein servicemanagement:
1. architectuurmanagement
2. financieel management van services
3. informatiebeveiligingsmanagement
4. kennismanagement
5. meting en rapportage
6. organisatieverandermanagement
7. personeels- en talentmanagement
8. portfoliomanagement
9. projectmanagement
10. relatiemanagement
11. risicomanagement
12. strategiemanagement
13. toeleveranciersmanagement
14. voortdurend verbeteren

Voor veel van deze practices geldt dat er weinig fantasie nodig is om
te herkennen dat ze in alle USM-processen aan de orde kunnen komen. Sommige practices hebben echter een smallere scope, of hebben een
expliciete focus op één of enkele USM-processen. Elke practice verwijst naar een figuur waarin de meest voorkomende relatie naar USM-processen wordt getoond. Als een practice dus niet naar alle USM-processen verwijst wil dat niet zeggen dat dit proces de practice niet kan ondersteunen, maar dat de practice een focus heeft, en dus een beperkte scope.