Het doel van de practice bedrijfsanalyse is om een bedrijf of een deel ervan te analyseren, de bijbehorende vraag te definiëren, en oplossingen aan te bevelen om deze vraag aan te pakken en/of een bedrijfsprobleem op te lossen, waarmee waardecreatie voor stakeholders wordt gefaciliteerd.

Belangrijke activiteiten voor bedrijfsanalyse omvatten de analyse van de activiteiten van de klant en de prestaties van de huidige producten en services, en het identificeren en prioriteren van verbeteringen die kunnen worden aangebracht met producten en services.
Zakelijke vereisten kunnen op utility of op warranty zijn gericht.

De visie van USM
Bedrijfsanalyse is een standaard onderdeel van CTM, in de interactie
tussen klant en leverancier, maar is ook met RIM in te vullen, vanuit
een proactief perspectief. Daaronder vallen bijvoorbeeld risico’s t.a.v. de vraagontwikkeling en voorstellen op basis van innovaties. Zie Figuur 48.

Figuur 48. De ITIL-practice Bedrijfsanalyse wordt gerealiseerd met USM-processen