Het doel van de practice servicecatalogusmanagement is om een enkelvoudige bron van consistente informatie over alle services en serviceaanbiedingen te bieden en om ervoor te zorgen dat deze beschikbaar is voor de relevante doelgroep.

De servicecatalogus geeft een beeld van de services die beschikbaar zijn en onder welke voorwaarden dat zo is. De servicecatalogus kan in verschillende vormen beschikbaar komen voor verschillende stakeholders met verschillende perspectieven, waaronder:
• gebruikersweergaven, ter ondersteuning van het aanvragen van verschillende serviceaanbiedingen
• klantweergaven, met informatie over serviceniveaus en financiële gegevens
• IT-aan-IT klantweergaven, voor gedetailleerde technische informatie, gebruikt bij de levering van services

De gebruikersweergave wordt vaak ondersteund met een lijst met verbruiksartikelen of bestelbare componenten van serviceaanbiedingen. Dit wordt vaak de aanvraagcatalogus genoemd (request catalog).

Aanvraagcatalogus: Een weergave van de servicecatalogus, die aan de gebruiker beschikbaar wordt gesteld, met details over aanvragen voor bestaande en nieuwe services.

De visie van USM
De positie en werking van het instrument servicecatalogus is al
decennia lang nauwelijks meer aan verandering onderhevig.
USM beschrijft de servicecatalogus dan ook op analoge wijze als ITIL 4, in dit geval als een instrument van CTM. Het managen van de servicecatalogus verloopt in USM echter weer anders dan in ITIL.

De verschillende formats van de servicecatalogus maken deel uit van de beheerde infrastructuur, en zijn dus geregistreerd in de BIR. Mutaties daarin lopen daarom in USM via het proces CHM, zie Figuur 57.

Figuur 57. De ITIL-practice Servicecatalogusmanagement wordt gerealiseerd met USM-processen