Het doel van de practice beschikbaarheidsmanagement is ervoor te zorgen dat services overeengekomen niveaus van beschikbaarheid leveren om aan de vraag van klanten en gebruikers te voldoen.

Beschikbaarheid heeft betrekking op de vraag of een service er wel of niet is zoals afgesproken, en kan worden gemeten aan de hand van twee metrieken: gemiddelde tijd tussen storingen (mean time between failures, MTBF) en gemiddelde tijd om de service te herstellen (mean time to restore service, MTRS).

Beschikbaarheid: Het vermogen van een IT-service of ander configuratie-item om de overeengekomen functie uit te voeren wanneer dat nodig is.


De visie van USM
Beschikbaarheid is een kwaliteitsaspect van de service, dat op een standaardwijze in USM aan bod komt in het kenmerk functioneren.

Over dergelijke kwaliteitsaspecten:
• worden in CTM afspraken gemaakt, die in SLA’s, OLA’s en UC’s worden vastgelegd en geborgd
• worden profielen (medewerkers) belast met het managen van die afspraken
• worden middelen ingezet en beheerd om de ondersteuning van de afspraken mogelijk te maken
• worden data over de bijbehorende prestaties verzameld en gerapporteerd

Wijzigingen lopen via CHM, incidenten via INC, uitvoering via OPS en risico’s via RIM.

Beschikbaarheidsmanagement is typisch een practice die overal in het USM-managementsysteem aandacht krijgt, om integraal te worden gemanaged. Zie Figuur 49.

Figuur 49. De ITIL-practice Beschikbaarheidsmanagement wordt gerealiseerd met USM-processen