Het doel van de practice IT-assetmanagement is om de volledige levenscyclus van alle IT-assets te plannen en te managen, om de organisatie te helpen bij:
• het maximaliseren van waarde
• het beheersen van kosten
• het managen van risico's
• het ondersteunen van besluitvorming over de aankoop, het hergebruik en het uitfaseren van assets
• het voldoen aan wettelijke en contractuele vereisten

De scope van IT-assetmanagement (ITAM) omvat doorgaans alle hardware, software (software asset management: SAM), licenties, netwerken, cloud-services en gebruikersapparaten. De scope kan echter ook niet-IT-assets omvatten, zoals gebouwen of informatie, waar deze van financiële waarde zijn en noodzakelijk zijn voor het leveren van een IT-service, of apparaten die deel uitmaken van het Internet of Things (IoT). In alle gevallen dient de volledige levenscyclus van elke asset te worden gemanaged.

IT-asset: Elke financieel waardevolle component die kan bijdragen aan de levering van een IT-product of -service.

Betrouwbare informatie over assets dient beschikbaar te worden gehouden in een IT-assetregister, dat vaak wordt gecombineerd met een configuratiemanagementsysteem (CMS).

De visie van USM
ITIL 4 maakt voor de afhandeling van changes onderscheid tussen
change enablement, organisatieverandermanagement, serviceontwerp, servicevalidatie en testen, uitrolmanagement, IT-assetmanagement en serviceconfiguratiemanagement.

In USM is er voor het afhandelen van changes slechts één integraal en geïntegreerd proces, CHM, waarin al die activiteiten een logische, vaste plek hebben. In USM is IT-assetmanagement dus een regulier onderdeel van het proces CHM, zie Figuur 53.

In USM speelt het begrip beheerde infrastructuur een sleutelrol. De kenmerken van die beheerde infrastructuur worden in één proces gemanaged (CHM) en in één register: de BIR. Welke belangen daarmee gediend zijn is vanuit de principes van USM niet relevant: een financiële invalshoek zoals bij ITAM is net zo relevant als een configuratiemanagement-invalshoek. Het managen van twee verschillende registers, met twee verschillende sets kenmerken van dezelfde componenten is – vanuit het perspectief van USM – een redundante en niet-efficiënte activiteit. USM maakt dus geen onderscheid tussen IT-assetmanagement en Serviceconfiguratiemanagement: beide zijn onderdeel van de registratie-activiteit van CHM.

Figuur 53. De ITIL-practice IT-assetmanagement wordt gerealiseerd met USM-processen