In de vorige paragrafen is gedemonstreerd hoe elk van de
(momenteel) 34 ITIL-managementpractices kan worden gerealiseerd
met de processen in het USM-procesmodel (Figuur 68).

Figuur 68. Alle ITIL-practices kunnen worden gerealiseerd met de processen in het USM-procesmodel

Deze demonstratie benadrukt enkele belangrijke voordelen van de USM-servicemanagementarchitectuur en het USM-servicemanagementsysteem.
12.4.1 Lokale selectie van ITIL-practices
Het laat niet alleen zien dat het USM-managementsysteem kan
worden gebruikt om alle ITIL-practices mee te genereren, maar het
laat ook zien dat het kan worden gebruikt om elke lokale selectie van ITIL-practices te dekken in de "adopt and adapt"-benadering die altijd is gepropageerd door ITIL.
12.4.2 Andere practices
Dit geldt niet alleen voor ITIL-practices, maar voor elk framework van
practices. Denk aan COBIT, BiSL, IT4IT, etc. Dit betekent dat een organisatie met USM elke lokale selectie van ITIL-practices kan combineren met elke andere selectie van practices uit andere frameworks. Elk van deze combinaties kan worden gerealiseerd door een gemeenschappelijk, onderliggend procesmodel.
12.4.3 Standaarden
ITIL-practices zijn op dezelfde manier opgebouwd als de meeste
ISO-normen: ze beschrijven praktische werkwijzen. Het enige verschil
is dat ISO geformaliseerde normen beschrijft, terwijl ITIL vrijblijvende richtlijnen biedt. Net zoals USM het realiseren van ITIL-practices ondersteunt, is USM ook te gebruiken om te voldoen aan de practice-gebaseerde eisen van elke combinatie van ISO-normen of elke combinatie van clausules van meerdere ISO-normen - zolang deze niet in strijd zijn met elkaar.

Elk van deze ISO-normen vermeldt 'het managementsysteem' dat moet worden gebruikt om aan te tonen dat wordt voldaan aan de bepalingen in die specifieke ISO-norm. De norm verwijst vervolgens naar ISO9001 voor informatie over managementsystemen. ISO9001 beschrijft vervolgens de vereisten voor een managementsysteem zonder te specificeren hoe een dergelijk managementsysteem is samengesteld.

USM biedt het universele antwoord op die vraag voor elke serviceorganisatie.