Figuur 33. De ITIL-practices
Practices (Figuur 33) zijn sets van organisatorische middelen voor het uitvoeren van werkzaamheden of het bereiken van een doelstelling. Ze zijn te gebruiken om de activiteiten in de servicewaardeketen te ondersteunen.

ITIL 4 definieert een set van 34 practices voor het ondersteunen van alle waardestromen in de servicewaardeketen, gegroepeerd in drie categorieën (Tabel 1):
• 14 algemene management-practices, overgenomen uit het algemene bedrijfsmanagementdomein, om toe te passen in het domein servicemanagement
• 17 servicemanagement-practices die specifiek zijn voor het domein servicemanagement
• 3 technische management-practices die zijn verheven van een technologie-gerichte functie tot een breder toepasbare practice

Deze categorieën dienen om de practices te ordenen, op basis van hun kenmerken, maar de practices zelf dienen te worden gebruikt in elke combinatie die past bij de servicemanagementstrategie van de organisatie.

De middelen van een practice zijn gebaseerd op de vier dimensies van servicemanagement (Figuur 17). Een practice kan bijdragen aan elke waardestroom in de servicewaardeketen: de practice is niet uniek gekoppeld aan een specifieke waardestroom. 
algemene management-practices servicemanagement-practices technische management-practices
1. architectuurmanagement
2. financieel management van services
3. informatiebeveiligings-management
4. kennismanagement
5. meting en rapportage
6. organisatieverander-management
7. personeels- en talentmanagement
8. portfoliomanagement
9. projectmanagement
10. relatiemanagement
11. risicomanagement
12. strategiemanagement
13. toeleveranciersmanagement
14. voortdurend verbeteren 1. bedrijfsanalyse
2. beschikbaarheids-management
3. capaciteits- en prestatiemanagement
4. change enablement
5. incidentmanagement
6. IT-assetmanagement
7. monitoring en eventmanagement
8. problemmanagement
9. releasemanagement
10. servicecatalogus-management
11. serviceconfiguratie-management
12. servicecontinuïteits-management
13. servicedesk
14. servicelevelmanagement
15. serviceontwerp
16. servicerequest-management
17. servicevalidatie en testen 1. infrastructuur- en platformmanagement
2. softwareontwikkeling en
-management
3. uitrolmanagement
Tabel 1. De ITIL 4 management-practices
De practices worden gepresenteerd in alfabetische volgorde, om te benadrukken dat er geen logische volgorde is in het toepassen van de practices; ze zijn in elke volgorde en in elke combinatie te gebruiken. Een practice waaraan gerefereerd wordt, is cursief weergegeven.

Na iedere practice volgt in een rood kader een korte toelichting op
de wijze waarop USM de practice ondersteunt: “De visie van USM”.
Die toelichting dient slechts als illustratie en is niet uitputtend voor alle manieren waarop USM de betreffende practice ondersteunt.