ITIL-kyvykkyyksiä soveltavia organisaatioita on vuosikymmeniä varoitettu siitä, että niiden ei pitäisi toteuttaa ITIL:iä vaan toimia sanonnan ’omaksu ja mukauta’ mukaan. Tämä tarkoittaa, että jokaisen organisaation, joka haluaa soveltaa ITIL-kyvykkyyksiä, on suunniteltava ja kehitettävä oma johtamisjärjestelmänsä, jotta soveltaminen onnistuisi. ITIL ei kuitenkaan määrittele kyseistä johtamisjärjestelmää. Lisäksi muut käytännöt voivat olla kyseisessä organisaatiossa tärkeitä muista kehyksistä (kuten ASL, BiSL, COBIT), eivätkä nekään määrittele kyseistä johtamisjärjestelmää.

Lisäksi monissa organisaatioissa on noudatettava standardien (esim. ISO) ulkoisia vaatimuksia, jotka perustuvat lakisääteisiin vaatimuksiin, vapaaehtoiseen sertifiointiin tai muuhun. Myös nämä on sisällytettävä johtamisjärjestelmään, jota ne eivät määrittele.
Kolmas huomionarvoinen seikka on se, että käytännöt luonnollisesti muuttuvat muuttuvien olosuhteiden mukaan: uusi teknologinen kehitys, johtajien muuttuvat näkemykset ja työkalujen kehitys.

Kaikki nämä argumentit viittaavat yhteen suuntaan: käytäntöjen menestyksekäs ja kestävä soveltaminen edellyttää vankkaa johtamisjärjestelmää. Sen pitäisi siis olla askel 1 kaikille organisaatioille, jotka haluavat hyötyä dokumentoiduista parhaista käytännöistä. Aivan kuten vankka perusta on kestävän rakennuksen edellytys ja kaikilla elävillä järjestelmillä on oltava sydän, johtamisjärjestelmä on menestyvän palveluorganisaation "perusvaatimus".