Organisatie die ITIL-practices toepassen zijn al decennia lang gewaarschuwd dat ze ITIL niet moeten implementeren: adopt & adapt is het adagium. Dat betekent dat elke organisatie die ITIL-practices wil toepassen, z’n eigen managementsysteem zal moeten ontwerpen en ontwikkelen, om van die toepassing een succes te maken. Bovendien kunnen er in die organisatie nog meer practices van belang zijn, uit andere frameworks (denk aan ASL, BiSL, COBIT).

Voor veel organisaties geldt bovendien nog dat er externe eisen uit standaarden gevolgd moeten worden, op basis van wettelijke eisen, vrijwillige certificering of anderszins. Ook die werkwijzen moeten in dat managementsysteem gedekt zijn.

Een derde punt van aandacht is het gegeven dat practices van nature mee variëren met veranderende technologische ontwikkelingen, met veranderende inzichten van managers, en met ontwikkelingen op het gebied van tooling.

Al deze argumenten wijzen in één richting: een succesvolle en duurzame toepassing van practices vereist een degelijk managementsysteem. Dat is dus stap 1. Net zoals een degelijk fundament een vereiste is voor een duurzaam gebouw, is een managementsysteem een vereiste voor een succesvolle serviceorganisatie.