In haar eerste editie, vanaf het einde van de jaren tachtig tot aan de eeuwwisseling, was de tekst van ITIL gebaseerd op ca 50 boekjes waarin evenveel best practices waren vastgelegd. ITIL was daarbij vooral gericht op het ondersteunen van de technologische uitdagingen waar de wereld in die tijd voor stond: het optimaal laten draaien van steeds complexere software op steeds grotere computermachineparken in steeds omvangrijker netwerken. Het tijdperk van het internet deed z’n intrede.