Vuosina 2000-2001 ITIL kirjoitettiin uudelleen kahdeksi suureksi kirjaksi: ITIL Service Support ja ITIL Service Delivery, joihin lisättiin myöhemmin muutamia pienempiä teoksia. Kahdessa keskeisessä kirjassa kuvattiin 12 prosessia ja toimintoa; muissa kirjoissa kuvattiin suuri määrä muita toimintoja. ITIL 2:ssa tehtiin selväksi, että palveluista tuli yhä keskeisempiä tietojenkäsittelytuotteiden käyttöönotossa. Kyse ei ollut enää teknologiasta vaan liiketoiminnan tukemisesta teknologian avulla. ITIL-kirjat oli kirjoitettu parhaiden käytäntöjen muotoon.