Organisaatiot ja ihmiset -ulottuvuus sisältää roolit ja vastuualueet, organisaatiorakenteet, kulttuurin sekä henkilöstön taidot ja pätevyydet, joita tarvitaan palveluorganisaation aktiviteettien suorittamiseen.