De dimensie Organisaties & mensen omvat de rollen en verantwoordelijkheden, de organisatiestructuren, de cultuur en de vaardigheden en competenties van het personeel die nodig zijn om de activiteiten van de serviceorganisatie uit te voeren.