Informaatio- ja teknologiaulottuvuus sisältää sekä kuluttajan käyttämät palvelun infrastruktuurielementit (sovellukset, verkot, tietokannat, pilvipalvelut jne.) että sisäisen teknologisen infrastruktuurin, jota tuottaja käyttää näiden tietoteknisten tuotteiden hallintaan (työnkulun hallinnan välineet, viestintäjärjestelmät, tietämyskannat, konfiguraationhallintatietokanta (CMDB) ja inventaariojärjestelmät, pilviratkaisut jne.)

Palveluntuottaja tarvitsee myös tietoja palvelujen tarjoamiseen käytetystä tekniikasta. Näiden tietojen on tuettava käytettyä teknologiaa tehokkaasti ja vaikuttavasti saatavuuden, luotettavuuden, saavutettavuuden, ajantasaisuuden, tarkkuuden ja asianmukaisuuden osalta. Tietoturva- tai vaatimustenmukaisuustavoitteet määrittelevät usein tätä informaatiota koskevat vaatimukset.