De dimensie Informatie & technologie omvat zowel de infrastructuurelementen in de service, gebruikt door de consument (applicaties, netwerken, databases, cloud computing, enz.), als ook de interne technologische infrastructuur die de leverancier zelf gebruikt om deze IT-producten te managen (tools voor workflowmanagement, communicatiesystemen, kennisbanken, een configuratiemanagementdatabase (CMDB) en inventarissystemen, cloudoplossingen etc.).

De serviceleverancier vereist ook informatie over de technologie die wordt gebruikt bij het leveren van de services. Deze informatie dient de toegepaste technologie effectief en efficiënt te ondersteunen, in termen van beschikbaarheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, tijdigheid, nauwkeurigheid en relevantie. Beveiligings- of nalevingsdoelen specificeren vaak de vereisten voor deze informatie.