Kolmas ulottuvuus sisältää kumppanit ja toimittajat, jotka suunnittelevat, kehittävät, ottavat käyttöön, toimittavat, tukevat ja/tai parantavat palveluja jatkuvasti. Tämä yhteistyö edellyttää sopimuksia ja muita järjestelyjä.

Palveluintegraationhallinnan avulla nämä toimittajat ja kumppanit integroidaan tasapainoisen palvelutoimituksen takaamiseksi. Palveluintegraattori voi ottaa koordinoinnin hoitaakseen (Kuva 17). Tehtävä voi olla organisaation sisäinen, mutta se voidaan myös siirtää yhteistyökumppanille (tai toimittajalle).


Kuva 18. Palveluintegraationhallinta