De derde dimensie omvat de partners en toeleveranciers voor het ontwerpen, ontwikkelen, uitrollen, leveren, ondersteunen en /of voortdurend verbeteren van services. Deze samenwerking vereist contracten en andere overeenkomsten.

Met behulp van service-integratie en –management worden deze toeleveranciers en partners geïntegreerd om een ​​evenwichtige servicelevering te borgen. Een service-integrator kan de coördinatie op zich nemen (Figuur 18). Die rol kan binnen de organisatie liggen, maar kan ook worden gedelegeerd aan een partner (of een toeleverancier).

Figuur 18. Service-integratie en -management