Arvovirrat ja prosessit -ulottuvuus määrittelee aktiviteetit, työnkulut, kontrollit ja menettelytavat, jotka ovat tarpeen sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä liittyvät kysymykseen siitä, miten organisaation eri osat toimivat integroidusti ja koordinoidusti luodakseen arvoa tuotteiden ja palvelujen avulla.

Käytännössä yleinen palveluarvoketju (Kuva 30) voi noudattaa erilaisia malleja, joita kutsutaan palveluarvovirroiksi.

Arvovirta: Organisaation toteuttamat vaiheet tuotteiden ja palvelujen luomiseksi ja toimittamiseksi kuluttajille.

On olemassa vain yksi palveluarvoketju, jolla on lukuisia sovelluksia palveluarvovirtojen muodossa.

Arvovirrat yhdistävät organisaation arvoketjuaktiviteetteja. Ne ovat spesifisiä tiettyihin tilanteisiin ja tavoitteisiin, mutta ne ovat kaikki esimerkkejä samasta palveluarvoketjusta. Ne on suunniteltu lisäämään mahdollisimman paljon arvoa ja poistamaan hukkaa.

Arvovirtoja voidaan parantaa hyvin määritellyillä prosesseilla (Kuva 19), jotka helpottavat tuottavuutta organisaatioiden sisällä ja niiden välillä.

Prosessi: Joukko toisiinsa liittyviä tai vuorovaikutuksessa olevia aktiviteetteja, jotka muuttavat panokset tuotoksiksi.

Prosessi muuttaa määritellyt syötteet määritellyiksi tuotoksiksi ja määrittelee toimenpiteiden järjestyksen ja niiden riippuvuudet.


Kuva 19. Prosessi