Palvelujohtamisen neljään ulottuvuuteen vaikuttavat erilaiset ulkoiset tekijät (Kuva 17). Nämä voidaan tiivistää nimellä PTSTOY (PESTLE):

  • Poliittiset tekijät (esim. muutokset johtoryhmässä).
  • Taloudelliset tekijät (esim. kauppasopimukset tai inflaatio).
  • Sosiaaliset tekijät (esim. yleinen mielipide tai demografiset tekijät).
  • Teknologiset tekijät (esim. median käytön suuntaukset).
  • Oikeudelliset tekijät (esim. yleinen tietosuoja-asetus).
  • Ekologiset tekijät (esim. kestävän kehityksen politiikka).