ITIL 4 beschrijft vier dimensies die vereist zijn voor serviceorganisaties die op een systematische manier services willen leveren (Figuur 17). Het SWS dient vanuit elk van deze vier dimensies te worden beschouwd:

  • organisaties & mensen
  • informatie & technologie
  • partners & toeleveranciers
  • waardestromen & processen

Figuur 17. De vier dimensies van servicemanagement in ITIL 4