Figuur 20. Kansen en vraag triggeren het ITIL-servicewaardesysteem (SWS)


Het SWS (Figuur 15) zet kansen en vraag om in waarde die voortdurend wordt gecocreëerd met alle stakeholders, door het gebruik en management van producten en services.

Vraag is de input voor het SWS op basis van eisen of wensen t. a.v. producten en services, van interne en externe stakeholders.

Kansen vertegenwoordigen opties of mogelijkheden om waarde toe te voegen voor stakeholders, of om de organisatie anderszins te verbeteren.

Stakeholders die met kansen/vraag de servicewaardeketen kunnen triggeren zijn:

  • serviceconsumenten: klanten, gebruikers en sponsors
  • aandeelhouders
  • medewerkers van de serviceleverancier
  • partijen uit de samenleving die een belang hebben t.a.v. de servicelevering

 

Kansen en vraag worden in USM geformuleerd door de klant én de interne stakeholder. Beide vormen triggers van het USM-managementsysteem, en dus van het procesmodel waarmee de activiteiten zijn vastgelegd, maar een complementaire wijze: reactief versus proactief.

Figuur 21.Vraag van de klant (links) en behoeften van de interne stakeholders (rechts)