Figuur 24. Governance ziet toe op de correcte werking van het ITIL-servicewaardesysteem


Governance (Figuur 24) evalueert, stuurt en bewaakt alle activiteiten van de organisatie, inclusief die van (service) management (Figuur 25).

De richtinggevende principes van ITIL 4 en voortdurend verbeteren zijn te gebruiken als middel om de eigen governance-principes van de organisatie te bepalen. Het governance-orgaan dient ervoor te zorgen dat de servicewaardeketen en de practices in overeenstemming zijn met de governance-aanwijzingen en dat het governance-orgaan het volledige SWS overziet in haar voortdurende verbeterinitiatieven.

Figuur 25. Governance (conform ISO 38500)Governance (‘bestuur’) wordt gedefinieerd als het stelsel van structuren, regels, richtlijnen en relationele mechanismen voor het evalueren, besturen en monitoren van organisatie. USM hanteert de ISO38500-richtlijnen (Figuur 25) ook als referentie. Governance verschilt van management (‘aansturing’). Een governance-orgaan is bv. een Raad van Bestuur of een Raad van Toezicht.