Kuva 24. Hallintotapa varmistaa ITIL SVS:n moitteettoman toimivuuden

Hallintotapa (Kuva 24) arvioi, ohjaa ja seuraa kaikkia organisaation aktiviteetteja, myös (palvelu) hallinta-aktiviteetteja (Kuva 25).

ITIL 4:n ohjaavia periaatteita ja jatkuvan parantamista voidaan käyttää organisaation omien hallintotapaperiaatteiden määrittämiseen. Hallintoelimen tulisi varmistaa, että palveluarvoketju ja käytännöt ovat johdonmukaisia hallintotapaohjeistuksen kanssa ja että hallintoelin valvoo koko SVS:n jatkuvan parantamisen aloitteita.


Kuva 25. Hallintotapa (ISO 38500:n mukainen)

Hallintotapa: USM:n visio

USM käsittelee hallintorakennetta, joka perustuu seuraaviin määritelmiin missio, ydinarvot, visio, tavoitteet, päämäärät ja strategia (Kuva 26).


Kuva 26. Organisaation strategian laatiminen

Hallintotapa määritellään rakenteiden, sääntöjen, ohjeistuksen ja suhteellisten mekanismien järjestelmäksi, jolla arvioidaan, ohjataan ja seurataan organisaatiota. USM käyttää viitteenä myös ISO38500-ohjeistusta (Kuva 25). Hallintotapa eroaa johtamisesta. Hallintoelin on esimerkiksi hallitus tai hallintoneuvosto, ei johtoryhmä.

USM selittää hallintotapaa yksityiskohtaisesti palvelujen johtamista varten määritettävän politiikan näkökulmasta. USM käsittelee myös erityisesti suunnittelua ja valvontaa, organisaatiomalleja, varmistusmekanismeja (tehtävien erottaminen, toimialojen erottaminen) sekä monia käytännön ongelmia, jotka liittyvät palveluorganisaation hallintaan (paholaisen kolmiot, hankintaongelmat, rakenteelliset ristiriidat profiileissa jne.). Loppujen lopuksi USM:ssä määritellään kuitenkin johtamisjärjestelmä eikä hallintotapajärjestelmä.

Myös ulkoisia tekijöitä (PESTLE) käsitellään USM:ssä.