Titel:               Laat ITIL® 4 slagen met USM

Auteur:         Jan van Bon

Uitgever:      Inform-IT, Kenniscentrum voor Servicemanagement

ISBN:             9789491710155 (gedrukte editie)

Editie:            Tweede editie, eerste druk, mei 2022

© 2019, 2022 SURVUZ
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Hoewel deze uitgave met de grootst mogelijk zorg is opgesteld, kan noch de redactie, noch de uitgever enige aansprakelijkheid aanvaarden voor schade voortvloeiend uit fouten of onvolkomenheden in de tekst.

TRADEMARK NOTICES
ITIL® is a registered Trade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved.

Voor alle figuren geldt: klik op de figuur voor een grotere weergave!