Tämä opas ITIL 4:n menestyksekkääseen käyttöönottoon USM:n standardoidun hallintajärjestelmän avulla on tuotettu Lari Peltoniemen, Mikko Ahonen ja Mikko Korhonen kiitettävällä työpanoksella. Ensiksikin, he ovat kääntäneet USM-sanaston suomeksi, jotta käännöksille olisi hyvä perusta. Sen jälkeen he tarkistivat ja paransivat USM-ITIL-ristiviittauksen peräkkäisiä versioita, kunnes lopullinen versio oli valmis.

Sen lisäksi että he ovat auttaneet tuomaan ITIL 4:ää koskevia tekstejä ensimmäistä kertaa saataville suomeksi, he ovat myös tarjonneet yksinkertaisen ja käytännönläheisen näkemyksen ITIL-käytäntöjen tehokkaasta soveltamisesta.  Tällä ponnistuksella he ovat antaneet Suomelle ja USM:lle käytännöllisen vastauksen ikuiseen "omaksu ja mukauta" -tarpeeseen, joka on koskenut ITIL:ää sen kaikissa versioissa.

Jan van Bon

SURVUZ-säätiön pääkirjoittaja