Alankomaissa ITIL-käytäntöjä on sovellettu vuodesta 1992 lähtien.

ITIL:ää käytettäessä jokaisen organisaation oli tehtävä omat valintansa ITIL-käytäntöjen käyttöönottoon tarvittavasta johtamisjärjestelmästä. Suuret organisaatiot pyrkivät kehittämään oman vakiomuotoisen lähestymistavan, jota käytettäisiin koko yrityksen IT:hen. Ensimmäinen alankomaalainen organisaatio, joka noudatti tätä lähestymistapaa, oli PTT Telecom. ITIL v1:n ensimmäisen käyttöönoton jälkeen vuonna 1992 tehtiin useita yrityksiä järjestelmällisemmän ja metodisemman lähestymistavan määrittelemiseksi, joista osa perustui kaupallisiin aloitteisiin. Näissä yrityksissä keskityttiin prosesseihin, mutta ne olivat silti kompromissi "puhtaiden" menetelmien ja tavanomaisten käytäntöihin perustuvien kehysten välillä.

Vuonna 2015 SURVUZ-säätiö aloitti tämän lähestymistavan täydellisen tarkistuksen, jonka tavoitteena on puhdas, yleispätevä menetelmä palveluorganisaation johtamiseen voittoa tavoittelemattomassa, tiedon jakamiseen perustuvassa ympäristössä. Tämä tarkistus johti USM-menetelmään (Unified Service Management), joka on uusi askel palvelujohtamismenetelmien kehityksessä.

USM-menetelmä rakennettiin alusta alkaen uudelleen arkkitehtuuritutkimuksen avulla, jotta palvelujohtamisen yleismaailmalliselle lähestymistavalle saataisiin sisältöä, eikä sitä enää rajoitettaisi vain tietotekniikan aloihin. Tuloksena syntyneessä USM-menetelmässä määriteltiin palvelujohtamisen arkkitehtuuri, joka perustuu puhtaisiin johtamisperiaatteisiin. Tämän juuri määritellyn USM-palvelujohtamisarkkitehtuurin avulla mikä tahansa palveluorganisaatio voi perustaa palvelujohtamisjärjestelmänsä USM:n ollessa yleinen standardi.

USM on kuvion 12 palkissa aivan vasemmalla ja ITIL aivan oikealla. Molemmat täydentävät toisiaan, jotta niitä voidaan soveltaa käytännössä palveluorganisaation päivittäisiin rutiineihin.

Kuva 12. Periaatteet (USM) ja käytännöt (ITIL ja muut viitekehykset)