USM wordt ingezet door organisaties van allerhande afmetingen, en in allerhande branches, om snel en geborgd in control te komen van hun dienstverlening. Enkele voorbeelden van organisaties waarvan bekend is dat zij USM gebruiken:Carante groep

VieCuri
 • Abiant - IT-afdeling van een uitzendorganisatie in Noord-Nederland; past USM toe sinds 2019
 • Acknowledge Benelux - IT-dienstverlener, past USM sinds 2020 toe
 • AGAR Holding - kleine IT-regieafdeling die de in- en externe IT aan stuurt past vanaf 2020 USM toe
 • AKSI Automatisering – Managed Service provider van ca 15 mdw, die in 2014 met ISM is begonnen en in 2018 verder is gegaan met USM
 • Amaris Zorggroep - IT-organisatie in de zorg, ca 20 mdw, gebruikt vanaf 2017 USM; eerste samenwerking met Facilitair Beheer is meteen gestart
 • Basalt Revalidatie - past USM toe sinds begin 2019 voor zowel ICT als Facilitaire zaken
 • BAT Niemeijer - IT-afdeling van ca 50 medewerkers, in 2019 met de invoering van USM gestart
 • Carante Groep - IT-organisatie voor een samenwerkingsverband van 13 zelfstandige zorgorganisaties gaat in 2020 USM gebruiken
 • Certe (LabNoord) – IT-afdeling in de zorg, ca 8 mdw; heeft in 2011 ISM gebruikt om in control te komen en aantoonbaar aan externe eisen te voldoen en past vanaf 2018 USM toe
 • Datasur - een datacenter in Suriname, hanteert USM voor de inrichting van haar werkwijzen
 • De Zorggroep - zorgorganisatie in Noord- en Midden-Limburg, gebruikt USM m.i.v. 2019 voor een shared service center en de toolinrichting
 • DICTU - IT-afdeling van 50 medewerkers, startte in 2019 met de toepassing van de USM-templates en de inrichting van de tooling
 • Dienst Dommelvallei - start in 2020 met USM
 • DNB - De Nederlandsche Bank - gebruikt USM in 2020 voor de organisatieverbetering
 • DUO – IT-afdeling van ca 250 mdw; overheidsorganisatie; heeft vanaf 2010 ISM ingezet om de werkwijze in IT-beheer te standaardiseren. Gebruikt vanaf 2017 deels USM
 • Effecta - startte in 2019 met USM
 • Encaps - IT managed service provider, start in 2020 met USM
 • Enovation - IT-dienstverlener, gebruikt USM vanaf 2019
 • Gemeente Gouda - gebruikt de USM-methode voor ICT en facilitair
 • Gemeente Utrecht - gebruikt USM bij de inrichting van uniforme werkwijzen in de nieuwe afdeling DomstadIT, vanaf 2020
 • Gomocha - startte in 2019 met USM
 • Groupe OPEN - IT Managed Service provider met ca 50 mdw, is in 2017 gestart met de USM-invoering en gebruikt Clientele als servicemanagementtool
 • GTS Online - startte in 2019 met USM
 • Hanzehogeschool - past vanaf 2020 USM toe in opleidingen ICT en Facility Management
 • Hogeschool Rotterdam - past USM toe in de hbo-opleiding ICT sinds 2019
 • Hogeschool Windesheim - past USM toe in de hbo-opleiding ICT sinds 2017
 • Humanitas DMH - past USM toe voor IT- en Functioneel Beheer vanaf 2020
 • ICTivate - managed service provider; past USM toe sinds 2019
 • InfoZorg - ICT-dienstverlener in de zorg, 30 medewerkers, gaat USM in 2020 toepassen
 • Joulz - IT-afdeling van ca 20 medewerkers, in de energievoorziening, voert USM in 2020 in voor IT-beheer, Functioneel Beheer en Field Management
 • KleurrijkWonen - IT-organisatie van ca 20 mdw, in 2017 gestart met de toepassing van USM en gebruikt OTRS als servicemanagementtool
 • Koninklijke Visio – IT-afdeling van ca 40 mdw; zorginstelling; heeft in 2010 ISM gebruikt bij een fusie, voor standaardisatie en efficiencyverbetering, gebruikt vanaf 2016 USM voor facilitair beheer
 • Máxima Medisch Centrum - startte in 2019 met de toepassing van USM, voor o.a. de afdeling Medische Technologie; in totaal zijn ca 100 medewerkers betrokken
 • NS, afdeling Klant Contact Team - startte in 2019 met USM
 • Openbaar Onderwijs Groningen - past in 2019 USM toe in haar project "Integrale Servicedesk", voor uniforme processen en werkwijzen voor facilitaire diensten
 • Overheids Datacenter Noord (ODC-Noord) - past USM toe sinds 2015
 • PGB Pensioendiensten - startte in 2019 met USM
 • Politiezone Antwerpen - in 2018 gestart met USM voor de Facility-afdeling
 • Prodin Business Solutions - IT-leverancier met ca 15 mdws Service Support; past USM toe sinds medio 2018
 • RENDO - de laatste zelfstandige regionale beheerder van gas- en elektriciteitsnetwerken past USM vanaf 2018 toe in de ICT-afdeling (ca 15 pp), en neemt stappen om ook de rest van de organisatie met USM te laten werken
 • SaNS-EC - een beheerorganisatie voor studenteninformatiesystemen, past vanaf2020 USM toe
 • TNO-GDN - IT-afdeling; past USM toe sinds 2019 voor het verbeteren van de werkwijzen
 • Van Staalduinen Automatisering (VSA) - IT Managed Service Provider van ca 25 medewerkers, voert USM in 2020 in voor IT-beheer
 • Vertimart - gebruikt sinds 2018 USM als kader om de dienstverlening mee te specificeren en SLA's mee vast te leggen
 • VieCuri - de IT-afdeling gaat in 2020 USM invoeren
 • Waternet - startte in 2019 met het gebruik USM
 • ZINNzorg - de IT-afdeling (ca 15 mdw) heeft in 2017 USM ingevoerd in samenwerking met Facilitair Beheer
 • Zorggroep Drenthe - IT-afdeling past USM toe sinds begin 2018


Omdat het gebruik van USM niet geregistreerd wordt, is deze lijst niet uitputtend. Alle serviceorganisaties kunnen USM gebruiken, op één van de drie aangegeven manieren.

This post is also available in: English