Gestructureerde managementmethodes zoals USM worden veelal gebruikt in het streven naar control. De toenemende afhankelijkheid van organisaties van ondersteunende disciplines (zoals informatievoorziening) leidt ertoe dat control een steeds belangrijker aspect van het lokale managementsysteem wordt. Deze trend wordt bovendien gevoed door de groeiende mate van toezicht door externe toezichthouders op de manier waarop organisaties functioneren. Informatieveiligheid is daarbij één van de meest in het oog springende factoren.

Het meest prominente mechanisme om control te realiseren is functiescheiding. Zo heeft functiescheiding in de discipline informatievoorziening geleid tot het onderscheid tussen IT-beheer en Functioneel beheer. Ook in andere branches, zoals de bouw, heeft functiescheiding geleid tot een scherp afgebakend onderscheid tussen ontwerp en realisatie. In de dienstverlening blijft die functiescheiding ook na oplevering van een resultaat langdurig de werkwijze van de organisatie bepalen.

Een tweede belangrijk controlmechanisme is standaardisatie, ter bevordering van de voorspelbaarheid van de dienstverlening.

De besproken controlmechanismen worden gedetailleerd behandeld in het boek "De USM-methode".