Het DIZRA-afsprakenstelsel (Duurzaam Informatiestelsel in de Zorg Referentie Architectuur)  is bedoeld voor zorgorganisaties die in ketens en netwerken met elkaar samenwerken aan een betere uitwisseling van gegevens. DIZRA specificeert de richtlijnen voor die gegevensuitwisseling. 

Als al die zorgorganisaties dat op hun eigen manier gaan invullen, dan ligt een efficiënte toepassing van DIZRA ver buiten ons bereik. Het succes van DIZRA wordt dus mede bepaald door de mate waarin de deelnemende organisaties in staat zullen zijn om de DIZRA-afspraken in hun dagelijkse werkwijzen onder te brengen en die werkwijzen op elkaar af te stemmen.

Iedere zorgorganisatie fungeert daarbij als een schakel in een keten of netwerk. Wil DIZRA gaan werken, dan moeten die schakels zodanig worden gestandaardiseerd dat ze fungeren als een bouwsteen in een zorg-netwerkarchitectuur. In de praktijk betekent dat, dat deze organisaties een ‘compatible’ managementsysteem hanteren voor de toepassing van DIZRA. En dat vergt enige standaardisatie.

Voor zo’n managementsysteem is een universele standaard beschikbaar, die wordt beheerd door Stichting SURVUZ: USM – Universeel Service Management. USM wordt al regelmatig gebruikt in de zorg.

Een werkgroep van de Architectuurcommunity Zorg heeft een handreiking geschreven voor de praktische toepassing van het DIZRA-afsprakenstelsel m.b.v. het universele USM-managementsysteem. Vraag de Handreiking aan op de Downloads pagina.