Gratis download van de USM-portal

Servicemanagement is niets anders dan het managen van services, ook wel dienstverlening genoemd. De scope van het managementsysteem is vaak een team, een afdeling, of een business unit. Organisaties die deze scope uitbreiden tot de gehele organisatie, de 'enterprise', houden zich dus bezig met enterprise service management (ESM), oftewel organisatiebrede dienstverlening. Het managementsysteem van zo'n organisatie omvat dan alle onderdelen van die organisatie.

USM-wiki »