Alle beoordelingen gelden op een schaal van 1-10, van zeer negatief tot zeer positief, als volgt:

[1] zeer ontevreden/zeer slecht <---------------------------------------------------> [10] zeer tevreden/uitstekend

NL - Evaluatie USM-training

  • MM slash DD slash JJJJ
    Datum van de laatste trainingsdag
  • Onsite of online voorzieningen (Teams, Zoom, e.d.)
  • Slides, onsite of online oefeningen (Miro, Mentimeter, e.d.)?