Op donderdag 5 oktober, op Digital Architecture Design Day 2023 (DADD 2023) is er veel aandacht voor de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). Een belangrijk onderdeel van de NORA is het Basisconcept voor Dienstverlening, dat is gebaseerd op de USM-methode. Met dit Basisconcept wordt laag 2 van het NORA Vijflaagsmodel ingevuld.

Marieke Vos en Jan van Bon presenteren dit Basisconcept voor Dienstverlening in een sessie, van 12:15-13:00 uur:

Borg de positie van de burger in diensten met het Basisconcept van Dienstverlening

Het belang van de burger sneeuwt bij overheidsdiensten nog te vaak onder. Dat is eigenlijk raar: overheidsdiensten zijn er voor ons, om de burgers te dienen. Hoe kunnen ze burgers negeren en grondrechten schenden?
Dat kan omdat diensten los van elkaar ontworpen worden, zonder gedeelde visie op dienstverlening en met beperkte interoperabiliteit op organisatieniveau. De eilandjes binnen de overheid moeten beter leren samenwerken.
De NORA Familie ontwikkelt hiervoor het Basisconcept van Dienstverlening. 3 uitgangspunten borgen de positie van de burger in goede diensten, die passen in de democratische rechtsstaat. En een toepasbare managementarchitectuur helpt ketenpartners hun eigen bijdrage aan de keten te managen.