Presentatie op de ALV van DANW - exclusief voor leden van DANW.

De blinde vlek van de Enterprise Architect

Ooit zei Einstein "If you do what you did, you get what you got". Wijze woorden. Zeker in het licht van de toenemende complexiteit van de moderne maatschappij.
Om die complexiteit terug te dringen, zullen we dus blijkbaar een andere denkwijze en een andere werkwijze moeten vinden.
Nu zei Einstein ook "Any intelligent fool can make things bigger and more complex... It takes a touch of genius --- and a lot of courage to move in the opposite direction."
Einstein was dus weliswaar een groot voorstander van complexiteitsreductie - maar wist ook hoe moeilijk dat is.
Duurzame complexiteitsreductie vergt vanzelfsprekend architectuur. Maar volgens Einstein moet dat tegelijk anders zijn dan wat we tot nu toe gedaan hebben - wat immers tot die complexiteit geleid heeft... Dan moet er welhaast sprake zijn van een blinde vlek. En die is er ook. Die blinde vlek zit 'm niet in de technologie, of in de datamodellen waar we zo goed raad mee weten. Die blinde vlek zit natuurlijk ergens waar we niet hebben gekeken.

In deze presentatie gaan we niet alleen zien waar die blinde vlek zit, maar ook hoe we 'm kunnen repareren. Met een eenvoudige aanpak - die echter niet eenvoudig te realiseren is, omdat ie anders is. Een verhaal over konijnen, systeemdenken, variëteit, interoperabiliteit, en natuurlijk over architectuur. Een verhaal waarmee we de noodzakelijk complexiteitsreductie kunnen aanpakken - juist als architecten.