Op 6 maart presenteert Hogeschool Windesheim hoe zij met USM haar onderwijsprogramma actualiseert. Niet langer alleen de klassieke ITIL-benadering die gebaseerd is op het aanleren van practices, maar inzicht in het managen van dienstverlening gebaseerd op een servicemanagement-strategie in de vorm van de USM-methode.

Windesheim past in het tweede semester van het studiejaar 2017-2018 USM al in haar lessen toe. Studenten leren de ITIL-practices nu te herkennen met USM als managementsysteem, waardoor ze meer inzicht krijgen in het organiseren en aansturen van de werkzaamheden van een IT-serviceorganisatie.

Deelnemers aan de sessie op NIOC2018 ontvangen een exemplaar van het boek "De USM-methode" en worden uitgenodigd deel te nemen in het team dat zich bezig gaat houden met ontwikkelen van nieuwe lesmaterialen. Meld je hier aan als je daar bij betrokken wil worden, of op de hoogte wil blijven van de vorderingen.

Het Nederlands Informatica Onderwijs Congres (NIOC) 2018 is een levendig congres met interactieve workshops, hands-on sessies en inspirerende speakers.
Het 2 daagse congres gaat over het beleven van ICT en ICT-onderwijs. Docenten op het gebied van (ICT-)onderwijs, van PO, VO, MBO, HBO en VWO, komen bij elkaar om van elkaar te leren, kennis en ervaring te delen en zich verder te ontwikkelen.