De NORA Expertgroep Dienstverlening houdt zich bezig met de toepassing en doorontwikkeling van het Basisconcept van Dienstverlening, dat is gebaseerd op de USM-methode. In het begin is het Concept ontwikkeld door een kleine werkgroep, met telkens input vanuit verschillende grotere groepen in workshops of presentaties in bestaande gremia. Inmiddels ligt er een versie die klaar is voor toepassing in de praktijk, zodat waardevolle inzichten naar boven komen om het verder te verbeteren.

De Expertgroep bestaat uit experts van binnen en buiten de overheid die zich bezig houden met de doorontwikkeling en toepassing van het Basisconcept.

Belangstellenden kunnen zich voor deelname aanmelden op de website van de Expertgroep.