Op de pagina USM-cases zijn videos te vinden van praktijkcases van USM-gebruikers. USM wordt ingezet door organisaties van allerhande afmetingen, en in allerhande branches, om snel en geborgd in control te komen van hun dienstverlening. Organisaties die toegang hebben gevraagd tot de gratis USM-middelen zijn hieronder opgenomen, tenzij die organisatie dat ongewenst vindt.  In de praktijk zijn er dus aanzienlijk meer gebruikers van USM dan hieronder vermeld.Bij de geregistreerde USM-gebruikers is een korte typering van die organisatie opgenomen.

 1. Abiant - IT-afdeling van een uitzendorganisatie in Noord-Nederland; past USM toe sinds 2019
 2. AB Vakwerk - landelijke uitzendorganisatie, gebruikt USM sinds 2021 voor de ondersteunende diensten
 3. Acknowledge Benelux - IT-dienstverlener, past USM sinds 2020 toe voor IT-beheer
 4. AGAR Holding - kleine IT-regieafdeling die de in- en externe IT aan stuurt past vanaf 2020 USM toe voor IT-beheer
 5. AKSI Automatisering – Managed Service provider van ca 15 mdws, die in 2014 met ISM is begonnen en in 2018 verder is gegaan met USM voor IT-beheer
 6. Amaris Zorggroep - IT-organisatie in de zorg, ca 20 mdws, gebruikt vanaf 2017 USM voor informatievoorziening; eerste samenwerking met Facilitair Beheer is meteen gestart
 7. ANWB - Functioneel beheer organisatie van 20 medewerkers, start in 2021 met USM
 8. ASSECO PST (Portugal) - IT-organisatie van 30 medewerkers, start in 2022 met USM
 9. Arvesta - IT-afdeling in de agrarische sector in België, ca 50 mdws in de IT, begint in 2021 met de invoering van USM
 10. Avics - IT-dienstverlener, gebruikt USM sinds 2021 bij de verbetering van workflows voor ICT, functioneel beheer
 11. Basalt Revalidatie - past USM toe sinds begin 2019 voor zowel ICT als Facilitaire zaken
 12. BAT Niemeijer - IT-afdeling van ca 50 medewerkers, in 2019 met de invoering van USM gestart voor IT-beheer
 13. Bol - gebruikt sinds 2021 USM voor de inrichting van haar nieuwe magazijnen (Bol mechanics)
 14. Carante Groep - IT-organisatie voor een samenwerkingsverband van 13 zelfstandige zorgorganisaties gaat in 2020 USM gebruiken voor IT-beheer en Functioneel Beheer
 15. Carelliance - alliantie-netwerk voor duurzame zorg, gebruikt USM voor dienstverlening bij star-ups, sinds 2022
 16. CCIC EFT Europe - gebruikt USM sinds 2022 voor de bedrijfsbrede verbetering van services en interne werkwijzen
 17. Centomedia (België) - managed service provider, past USM vanaf 2021 toe voor de verbetering van haar werkwijzen
 18. Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) - gebruikt USM sinds begin 2023 voor de verbetering van werkwijzen
 19. Certe (LabNoord) – IT-afdeling in de zorg, ca 8 mdw; heeft in 2011 ISM gebruikt om in control te komen en aantoonbaar aan externe eisen te voldoen en past vanaf 2018 USM toe
 20. Continental (Portugal) - IT-afdeling past sinds 2021 USM toe voor het verbeteren van de dienstverlening
 21. CVO Groeipunt (België) - organisatie voor volwasseneonderwijs, gebruikt USM voor de ondersteunende afdelingen sinds 2023
 22. DAF Trucks - IT-afdeling gebruikt sinds 2021 USM
 23. Datasur - een datacenter in Suriname, hanteert USM voor de inrichting van haar werkwijzen in IT-beheer
 24. De Zorggroep - zorgorganisatie in Noord- en Midden-Limburg, gebruikt USM m.i.v. 2019 voor een shared service center en de toolinrichting
 25. DELA (België) - verzekeraar, gebruikt USM voor de verbetering van de IT-organisatie
 26. Detron - ICT-dienstverlener, gebruikt USM voor planmatiger werken sinds 2021
 27. DICTU - IT-afdeling van 50 medewerkers, startte in 2019 met de toepassing van de USM-templates en de inrichting van de tooling, voor IT-beheer
 28. Dienst Dommelvallei - start in 2020 met USM voor IT-beheer, Functioneel Beheer en Documentbeheer
 29. DNA (Finland) - IT-organisatie die onderdeel is van Telenor. Gebruikt USM sinds 2022 als de strategische basis voor de verbetering van de IT-dienstverlening.
 30. Driestart Wartburg College - gebruikt USM als referentie voor de samenvoeging van twee IT-organisaties
 31. DUO – IT-afdeling van ca 250 mdws; overheidsorganisatie; heeft vanaf 2010 ISM ingezet om de werkwijze in IT-beheer te standaardiseren. Gebruikt vanaf 2017 deels USM
 32. Effecta - startte in 2019 met USM voor Functioneel Beheer en Medische Technologie
 33. Energical (Algerije) - is in 2023 begonnen met USM voor de interne IT
 34. Enovation - IT-dienstverlener, gebruikt USM vanaf 2019 voor IT-beheer en Medische Technologie en gebruikt Clientele als servicemanagementtool
 35. Ergon Inc (USA) - gebruikt USM sinds 2022 voor de verbetering van werkwijzen
 36. Eventful - Zweedse opleidingsdienstverlener met 18 medewerkers, gebruikt USM voor inrichting van haar dienstverlening vanaf 2021
 37. Gemeente Amsterdam - gebruikt USM voor de inrichting van een shared service center ICT & Facility Management
 38. Gemeente Bergen op Zoom - start in 2021 met USM voor Functioneel Beheer
 39. Gemeente Edam-Volendam - gebruikt USM sinds 2021 voor de verbetering van de informatievoorziening
 40. Gemeente Apeldoorn - gebruikt USM sinds 2021 in de ICT-sector
 41. Gemeente Gouda - gebruikt de USM-methode voor ICT en facilitaire diensten
 42. Gemeente Utrecht - gebruikt USM bij de inrichting van uniforme werkwijzen in de nieuwe afdeling DomstadIT, vanaf 2020
 43. Gemeente Utrechtse Heuvelrug - gebruikt USM voor de verbetering van haar dienstverlening sinds 2021
 44. Gloplax Solutions (India) - managed service provider die USM vanaf 2022 gebruikt voor de inrichting van een greenfield organisatie
 45. Gomocha - startte in 2019 met USM
 46. GTS Online - startte in 2019 met USM voor IT-beheer en Inkoop
 47. Hanzehogeschool - past vanaf 2020 USM toe in opleidingen ICT en Facility Management
 48. Hogeschool Rotterdam - past USM toe in de hbo-opleiding ICT sinds 2019
 49. Hogeschool Windesheim - past USM toe in de hbo-opleiding ICT sinds 2017
 50. Holland Colours - past USM toe voor haar interne facilitaire diensten sinds 2021
 51. Humanitas DMH - past USM toe voor IT- en Functioneel Beheer vanaf 2020
 52. i-Dienst - samenwerkingsorganisatie van gemeenten, past USM sinds 2023 toe voor de IT-organisatie
 53. ICTivate - managed service provider; past USM toe sinds 2019 voor IT-beheer
 54. In2facts - softwareleverancier in België, gebruikt USM sinds 2020 voor de interne organisatie
 55. Informatics Services Corporation (Iran) - IT-dienstverlener, gebruikt USM sinds 2023
 56. InfoZorg - ICT-dienstverlener in de zorg, 30 medewerkers, past USM vanaf 2020 toe voor Functioneel Beheer.
 57. Interconnect - data & cloud center, gebruikt USM voor de verbetering van haar practices sinds 2022
 58. Joulz - IT-afdeling van ca 20 medewerkers, in de energievoorziening, voert USM in 2020 in voor IT-beheer, Functioneel Beheer en Field Management
 59. KleurrijkWonen - IT-organisatie van ca 20 mdw, in 2017 gestart met de toepassing van USM voor IT-beheer en gebruikt OTRS als servicemanagementtool
 60. Koning Willem I College - gebruikt USM bij de voorbereiding op de vernieuwing van procesmatig werken
 61. Koninklijke Visio – IT-afdeling van ca 40 mdw; zorginstelling; heeft in 2010 ISM gebruikt bij een fusie, voor standaardisatie en efficiencyverbetering, gebruikt vanaf 2016 USM voor facilitair beheer
 62. Makso Assemblage - gebruikt USM voor de herinrichting van de interne IT-organisatie
 63. Máxima Medisch Centrum - startte in 2019 met de toepassing van USM, voor o.a. de afdeling Medische Technologie; in totaal zijn ca 100 medewerkers betrokken
 64. Meat & More (België) - gebruikt USM sinds 2023 voor de verbetering van werkzaamheden in de IT-organisatie
 65. Metropolitan Police (UK) - start in 2021 met USM bij de ICT-organisatie
 66. Molgen - medische dienstverlener, gebruikt USM vanaf 2021 voor verbeteren van operations in medische technologie
 67. NS, afdeling Klant Contact Team - startte in 2019 met USM
 68. NTNT (voorheen Groupe OPEN) - IT Managed Service provider met ca 50 mdws, is in 2017 gestart met de USM-invoering voor IT-beheer en gebruikt Clientele als servicemanagementtool
 69. Open Telos (Duitsland) - gebruikt USM sinds 2021 voor de verbetering van interne werkwijzen
 70. Openbaar Onderwijs Groningen - past in 2019 USM toe in haar project "Integrale Servicedesk", voor uniforme processen en werkwijzen voor facilitaire diensten
 71. Overheids Datacenter Noord (ODC-Noord) - past USM toe sinds 2015 voor IT-beheer
 72. PCI-IT/ICT Spirit - start in 2021 met de toepassing van USM voor IT-beheer
 73. PGB Pensioendiensten - startte in 2019 met USM
 74. Pieter van Foreest - gebruikt USM vanaf 2021 voor de inrichting van werkzaamheden in IT
 75. Politiezone Antwerpen - in 2018 gestart met USM voor de Facility-afdeling
 76. Prodin Business Solutions - IT-leverancier met ca 15 medewerkers Service Support; past USM toe sinds medio 2018
 77. RENDO - de laatste zelfstandige regionale beheerder van gas- en elektriciteitsnetwerken past USM vanaf 2018 toe in de ICT-afdeling (ca 15 pp), en neemt stappen om ook de rest van de organisatie met USM te laten werken
 78. Sabaas - managed service provider, gebruikt USM vanaf 2021 voor planmatiger werken en verbetering van de dienstverlening
 79. SaNS-EC - een beheerorganisatie voor studenteninformatiesystemen, past vanaf 2020 USM toe voor IT-beheer, Functioneel Beheer en Beveiliging
 80. Security Triggers (Striggers, United Arab Emirates) - applies USM since 2021 for improving the agreements with customers and setting up the workflows
 81. SharingTO - ICT-dienstverlener, past vanaf 2021 USM toe voor het managen van de dienstverlening
 82. Siza - zorginstelling voor mensen met een beperking, gebruikt USM sinds 2020 voor de informatievoorziening
 83. Solace Asia (Maleisië) - gebruikt USM voor haar ICT-team
 84. Spotify (US & Europe) - verdiept zich in 2023 in de USM-methode voor haar interne IT-dienstverlening
 85. Tangenborgh - zorginstelling, gebruikt USM vanaf 2020 voor de informatievoorziening, gebouwenbeheer, logistiek en wagenparkbeheer
 86. TNO-GDN - IT-afdeling; past USM toe sinds 2019 voor het verbeteren van de werkwijzen
 87. Unica Groep - gebruikt USM in 2021 voor de verbetering van de dienstenorganisatie
 88. Van Staalduinen Automatisering (VSA) - IT Managed Service Provider van ca 25 medewerkers, voert USM in 2020 in voor IT-beheer
 89. Vertimart - gebruikt sinds 2018 USM als kader om de dienstverlening mee te specificeren en SLA's mee vast te leggen
 90. Visma-Raet - gebruikt USM sinds 2023 voor de IT-afdeling, functioneel beheer.
 91. Vivia - gebruikt USM in 2021 voor de verbetering van IT-beheer, functioneel beheer, beveiliging, personeelszaken en documentbeheer
 92. VZVZ - De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) gebruikt USM voor het beheer van Koppeltaal.
 93. Wartburg College - start in 2021 met de toepassing van USM
 94. Waternet - startte in 2019 met het gebruik USM
 95. Waterschap Vechtstromen - start in 2022 met het gebruik van USM voor de informatievoorziening
 96. ZINNzorg - de IT-afdeling (ca 15 mdws) heeft in 2017 USM ingevoerd in samenwerking met Facilitair Beheer
 97. Zorggroep Drenthe - IT-afdeling past USM toe sinds begin 2018 voor IT-beheer
 98. Zuiderzeeland - Waterschap, gebruikt USM sinds 2023 voor IT, facilitair, HR en Fin.


Omdat het gebruik van USM niet geregistreerd wordt, is deze lijst niet uitputtend. Alle serviceorganisaties kunnen USM gebruiken, op één van de drie aangegeven manieren.