Stichting SURVUZ werkt met haar Productpartners aan het verder optimaliseren van de meest gangbare managementtools en andere open en partnerspecifieke producten, om juist de managementsystemen en de workflows van de serviceorganisatie beter te kunnen ondersteunen. De tools die de USM-audit geheel doorstaan zijn op de USM-website vermeld.

We onderscheiden de volgende producten:

  1. Tools die het coördineren van de workflows en het administreren van infrastructuur ondersteunen: dienstverlening coördinatietools (DVC-tools), m.i.v. tools voor het beheren van een BIR (CMDB) en de BPM-tools deze functionaliteit ondersteunen
  2. Tools die het leren van USM ondersteunen: opleidingsproducten
  3. Een breed palet van overige producten

Dienstverlening coördinatietools staan bekend als 'helpdesktools', 'servicemanagementtools' en dergelijke. Zulke tools bevatten vaak ook functionaliteiten die gericht zijn op het automatiseren van de uitvoering van handelingen in specifieke supportdomeinen (personeelszaken, gebouwenbeheer, financiën, etc.), waarmee ze zich meer op het terrein van een FMIS begeven. Dergelijke automatiseringstaken vallen buiten de scope van de DVC-tooling. De audit van die DVC-tools vindt plaats door USM-gecertificeerde toolauditors, o.b.v. een functioneel eisendocument dat door SURVUZ wordt beheerd. In deze functionele specificaties zijn voor deze tools de must-have kenmerken vastgelegd en de nice-to-have kenmerken. Vraag hier een audit aan.

1. Dienstverlening coördinatietools

Clientele ITSM

De eerste DVC-tool die voor de USM-audit is geslaagd is Clientele van Mproof.

Clientele is cum laude door de audit gekomen: het product voldoet aan de volle 100% van de eisen. Dit houdt in dat de tool Clientele aantoonbaar volledig in staat is om alle USM dienstverlening coördinatiefuncties te ondersteunen.

Mproof focust met Clientele op een positie als generiek workflowmanagementsysteem voor IT Service Management.

((OTRS)) Community Edition

De tweede DVC-tool die voor de USM-audit is geslaagd is ((OTRS)) Community Edition, een open source product.

((OTRS)) Community Edition (v6) is eveneens cum laude door de audit gekomen, en levert dus volledige ondersteuning voor alle eisen die USM aan een volwassen state-of-the-art dienstverlening coördinatiesysteem stelt.

((OTRS)) Community Edition (v6) is een open source product. De beheerder hoeft dus alleen over kennis van USM te beschikken om de tool in te richten als een gekwalificeerde dienstverlening coördinatietool voor USM. ((OTRS)) Community Edition voor USM wordt ondersteund door SharingTo.

4me

De derde DVC-tool die voor de USM-audit is geslaagd is 4me.

4me is eveneens cum laude door de audit gekomen: het product voldoet aan de volle 100% van de eisen. De architectuur van 4me sluit naadloos aan bij het concept van de schakel voor service-ecosystemen, zoals dat in de USM-architectuur is uitgewerkt (zie principe KN03: Ketenbewust), en kan daarmee voor elke schakel in een service-ecosysteem worden ingezet. Download de  white paper "4me and USM: A Powerful Combination".

4me focust op een positie als Enterprise Service Management tool voor de integrale ondersteuning van alle (service-)teams in een dienstverlenende organisatie.

tussom

tussom leverde dezelfde prestatie: een 100% score van de USM-eisen. De tool heeft een elegante gebruikersinterface en presenteert data visueel op een heldere wijze en waar nodig ook in USM-kleuren.

tussom is a centralized solution platform that seamlessly manages & integrates your support, assets and operations to solve complex productivity challenges.

2. Opleidingsproducten

Mproof MicroGames voor USM

De MicroGames voor USM bieden de mogelijkheid om USM-kennis stap-voor-stap in eigen tempo te oefenen. Leren in een dynamische leeromgeving met microgames is een effectieve maar ook een leuke manier om die kennis spelenderwijs onder de knie te krijgen. Medewerkers of studenten kunnen in behapbare brokken met de USM MicroGames aan de slag, bijvoorbeeld in een tempo van 15 minuten per dag. Sneller kan vanzelfsprekend ook. De beheeromgeving van de Mproof USM Microgames stelt de organisatie daarbij in staat om het leertempo van alle medewerkers of studenten te volgen. De USM MicroGames kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de invoering van USM bij een gebruikersorganisatie, maar ook ter ondersteuning van bedrijfstrainingen of in het openbaar onderwijs.
Bekijk hier een video over de game.

Vraag hier een audit aan »

3. Overige producten

Andere producten die zijn geaudit tegen de USM enterprise service management architectuur zijn:

Wil je een product laten auditen tegen de USM-specificaties, neem dan contact op met Stichting SURVUZ.