Stichting SURVUZ werkt met haar Productpartners aan het verder optimaliseren van de meest gangbare managementtools en andere open en partnerspecifieke producten.

We onderscheiden de volgende producttypes:

  1. Tools voor het coachen van USM-invoeringsprojecten: dit zijn coaching-producten die alleen worden geleverd door gecertificeerde USM-coaches.
  2. Tools die het coördineren van de workflows en het administreren van infrastructuur ondersteunen: dienstverlening coördinatietools (DVC-tools), m.i.v. tools voor het beheren van een BIR (CMDB) en de BPM-tools deze functionaliteit ondersteunen. Dienstverlening coördinatietools staan bekend als 'helpdesktools', 'servicemanagementtools' en dergelijke. Zulke tools bevatten vaak ook functionaliteiten die gericht zijn op het automatiseren van de uitvoering van handelingen in specifieke supportdomeinen (personeelszaken, gebouwenbeheer, financiën, etc.), waarmee ze zich meer op het terrein van een FMIS begeven. Dergelijke automatiseringstaken vallen buiten de scope van de DVC-tooling. De audit van DVC-tools vindt plaats door USM-gecertificeerde toolauditors, o.b.v. een functioneel eisendocument dat door SURVUZ wordt beheerd. In deze functionele specificaties zijn voor deze tools de must-have kenmerken vastgelegd en de nice-to-have kenmerken. Vraag hier een audit aan.
  3. Tools die het leren van USM ondersteunen: training- en opleidingsproducten.

Alle gecertificeerde producten zijn opgenomen in het USM Product Register.

Naar het USM Product Register »