Stichting SURVUZ werkt met haar Productpartners aan het verder optimaliseren van de meest gangbare managementtools, om juist de managementsystemen en de workflows van de serviceorganisatie beter te kunnen ondersteunen. De tools die de USM-audit geheel doorstaan worden op de USM-website vermeld.

De audit vindt plaats door USM-gecertificeerde product-auditors, o.b.v. een functioneel eisendocument dat door SURVUZ wordt beheerd. In deze functionele specificaties zijn voor servicemanagementtools 221 must-have kenmerken vastgelegd en 31 nice-to-have kenmerken.

Clientele ITSM

De eerste servicemanagementtool die voor de USM-audit is geslaagd is Clientele van Mproof.

Clientele is cum laude door de audit gekomen: op 221 eisen werden 221 punten gescoord, de volle 100%. Dit houdt in dat de tool Clientele aantoonbaar volledig in staat is om alle USM-workflowmanagement functies te ondersteunen.

Mproof focust met Clientele op een positie als generiek workflow-managementsysteem voor IT Service Management.

OTRS

De tweede servicemanagementtool die voor de USM-audit is geslaagd is OTRS, een open source product.

OTRS is eveneens cum laude door de audit gekomen, en levert dus volledige ondersteuning voor alle eisen die USM aan een volwassen state-of-the-art workflow-managementsysteem stelt.

OTRS is een open source product. De beheerder hoeft dus alleen over kennis van USM te beschikken om de tool in te richten als een gekwalificeerde workflowtool voor USM.

ProJuze

De eerste BPM-tool die voor de USM-audit is geslaagd is ProJuze, een product van PRO468.

PRO468 heeft ProJuze gebouwd op MediaWiki. De tool kan worden ingezet voor de klassieke BPM-functie waarmee de organisatie wordt vastgelegd, de werkwijzen (op het niveau van proces, procedure en werkinstructie), en de relaties daartussen (de RACI).  Een BPM-tool voorziet bovendien in een belangrijke document management functionaliteit.

Audit aanvragen

 

This post is also available in: English