Stichting SURVUZ werkt met haar Productpartners aan het verder optimaliseren van de meest gangbare managementtools, om juist de workflows van de serviceorganisatie beter te kunnen ondersteunen. De tools die de USM-audit geheel doorstaan worden op de USM-website vermeld.

De audit vindt plaats door USM-gecertificeerde product-auditors, o.b.v. een functioneel eisendocument dat door SURVUZ wordt beheerd. In deze functionele specificaties zijn 221 must-have toolkenmerken vastgelegd en 31 nice-to-have kenmerken.

Clientele ITSM

De eerste tool die voor de USM-audit is geslaagd is Clientele van Mproof.

Clientele is cum laude door de audit gekomen: op 221 eisen werden 221 punten gescoord, de volle 100%. Dit houdt in dat de tool Clientele aantoonbaar volledig in staat is om alle USM-workflowmanagement functies te ondersteunen.

Mproof focust met Clientele op een positie als generiek workflow-managementsysteem voor IT Service Management.

OTRS4USM

De tweede tool die voor de USM-audit is geslaagd is OTRS4USM, een product van OTRS4USM BV.

OTRS4USM is eveneens cum laude door de audit gekomen, en levert dus volledige ondersteuning voor alle eisen die USM aan een volwassen state-of-the-art workflow-managementsysteem stelt.

OTRS4USM BV focust met OTRS4USM geheel op organisaties die de USM-methode hanteren voor de inrichting en besturing van hun organisatie en werkwijzen. De tool OTRS4USM is daarom off-the-shelf van een USM-inrichting voorzien.

Audit aanvragen

Wilt u een audit aanvragen voor uw eigen product, klik dan op de knop hieronder voor een aanvraagformulier.


If you would like to request an audit for your own product, please click on the button below for an application form.