4 ogen principe

Definitie

Een principe waarbij geldt dat voor bepaalde activiteiten minimaal twee verschillende personen nodig zijn, zodat zij elkaar kunnen controleren.

Toelichting

Het 4 ogen principe wordt in USM gehanteerd als een borgingsmechanisme. Minimaal twee verschillende personen bekijken vanuit verschillende invalshoeken een activiteit of product om te verifiëren dat er geen fouten zijn gemaakt.